Coronavirus

Van God los.

Waar is de liefde?

Waarom is het Hart gesloten?

Waar is het respect voor de Schepping?

 

Ga in je Hart Lief Mens voel de Liefde van God waar je zo van bent afgedwaald.

Verloren opgeslokt door het dogma raak je verstikt door de onderdrukking.

Ga terug in je Hart open je opnieuw Lief Mens want de schepping is van God.

God is Liefde de boodschap van de pandemie is  ‘Heb vertrouwen in God.’

Mediteer of ga in gebed voor nieuwe inzichten om deze pandemie op gepaste wijze te kunnen doorstaan.

Want God beslist ' Uwen Wille geschiede zoals in Hemel alsook op Aarde.'

 

Coronavirus

Oorzaak en gevolg door de tomeloze ontbossing krijgt Moeder Aarde het erg benauwd. 

Door een tekort aan assimilatie ontneemt men Moeder Aarde letterlijk  de adem. 

Coronavirus ontneemt je letterlijk de adem. 

Door quarantaine stelling krijgt Moeder Aarde weer wat meer adem. 

En komt de Himalaya weer in zicht. 

Scheppingsverhaal en kijk om je heen wat heeft men ervan gemaakt.

Omarm Moeder Aarde heb elkaar innig lief. 

Zodat Nieuwe intelligentie kan  doorgroeien en Moeder Aarde weer kan opbloeien.  

Daarmee zal het bestaande systeem definitief veranderen.

Wat als een rode draad door de geschiedenis loopt zal verdwijnen.

En een harmonieus systeem zal zich ontwikkelen. 


De formulering om op gepaste wijze de pandemie te transformeren: 


CODE CORONA

ACTIVEREN VAN DE GODDELIJKE POSITIEVE ENERGY TEGEN NEGATIEVE CORONAVIRUS VOOR TRANSFORMATIE EN ACTIVATIE

Voor iedereen die de procedure voor loskoppeling van de negatieve code/energie corona doet, zoals omschreven staat in deze code, wordt de energie betreft de gouden corona geactiveerd.

Informatie over wat er gaande is tussen de Goddelijke Wereld en deze wereld in: het negatieve heeft het coronavirus geactiveerd om onrust te zaaien in deze wereld. Dit veroorzaakt onrust, spanning en verdriet en is een teken dat het negatieve al heel wat kracht verloren heeft, anders zouden ze dit niet doen. Een van hun laatste paradepaardjes zijn virussen (in de toekomst zal dit nog vaker/regelmatiger gebeuren).

Virussen/energie. Sommige mensen worden heel onrustig van deze situatie, omdat er geen controle is over de nieuwe virussen die zullen ontstaan. Het enige wat we kunnen doen is in ons vertrouwen te blijven zitten, ons GODSVERTROUWEN, en de Goddelijke Wereld vragen om ondersteuning en hulp. Wat er gebeurt is ook een teken dat we ons kunnen richten aan de Hoogste Bron in tijden van onrust en onzekerheid. De Hoogste Bron, de Goddelijke Wereld, is onze houvast. Dit is ons vertrouwen. In vele Heilige boeken staat deze periode vermeld, alleen stond er geen jaartal bij. Zo ook in de OPENBARINGEN (Capittel 16). We zitten nu in de periode ARMAGEDDON, voor de Hindu‘s de periode KALJUK. Het wordt ook beschreven in het boek van Nostradamus.

Dit alles heeft ook te maken met Beëlzebul.

Hier komt Engel Michaël, Engel Gabriël en de Hoofd Engel. Die maken contact met het Goddelijk kruis in jou, in je hart. Voel de energie. Je hart wordt aangeraakt, je voelt nu heel veel energie door je heen stromen. Sommigen zullen een heel sterk Licht waarnemen in zichzelf, LIGHT LIGHT. Je bent LICHT, je bent vanuit het LICHT. Sta in het LICHT. Sta in het LICHT. Sta in het LICHT. Amen.

ACTIVEREN VAN DE GODDELIJKE POSITIEVE ENERGY TEGEN NEGATIEVE CORONAVIRUS VOOR TRANSFORMATIE EN ACTIVATIE:

Indien men wat voor de Aarde en/of voor zichzelf wil doen kan men een begin maken met het loskoppelen van deze energy.

Loskoppelen:

Maak in meditatie via je hart in gedachten contact met GOD en vraag of er een begin gemaakt kan worden voor de loskoppeling van NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS.

Vraag via je hart in gedachten aan GOD, de Hoofd Engel, Engel Michaël en Engel Gabriël of er een BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

Verder: Zeg in gedachten via je hart 13 keer:

1) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

2) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

3) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

4) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

5) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

6) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

7) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

8) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

9) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

10) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

11) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

12) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

13) WE VRAGEN OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

1) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

2) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

3) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

4) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

5) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

6) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

7) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

8) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

9) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

10) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

11) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

12) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

13) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE GOUDEN CORONA GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

1) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

2) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

3) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

4) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

5) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

6) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

7) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

8) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

9) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

10) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

11) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

12) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

13) VRAAG AAN DE GODDELIJKE WERELD OF DE POSITIEVE CADUCEUS, HET GOUDEN LOGO CHAAS 24-13 EN EEN GOUDEN FILTER VANUIT HET LICHT GEACTIVEERD MAG WORDEN IN JOUW BLOED.

Deze volledige code 13 keer beschrijven met: GOD IS ALMACHTIG.

Deze volledige code 13 keer beschrijven met uw voor- en achternaam.

LET OP:

Na het beschrijven van deze volledige code deze opvouwen en daarna inrollen in de onderstaande positieve CODE vanuit CHAAS 24 - 13 en daarna het geheel verbranden.


De mensen en/of Lichtwerkers die deze tekst over “DE VRAAG OF ER EEN BEGIN GEMAAKT MAG WORDEN VOOR DE TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN” verbranden, hebben bescherming van Engel Michaël en Engel Gabriël.

Let wel: Men kan hierop een krachtige lichamelijke reactie verwachten.

P.S.: op 21 maart 2020 werd de speciale Goddelijke energy en planning in werking gezet VOOR TRANSFORMATIE VAN DE ENERGY NEGATIEVE CORONA/VIRUS/NEGATIEVE ENERGY/DEVILS/SATANS DIE IN DIENST STAAN VAN EN VANUIT HET BEEST IN ALLERLEI VORMEN EN NAMEN.

Bron: Site CHAAS.nl

Voor andere transformaties op de site van CHAAS.nl

CODE PANDORAVIRUSSEN

CODE RECEPTOREN ACE 2 EN CD 147 (COVID-19)


CODE: DE GEVANGENIS VAN HET NEGATIEVE : OPENBARINGEN CAPITTEL 2; vers 10 


RHYE: ÉÉN VAN DE NAMEN EN BIJHORENDE GEBIEDEN WAARACHTER HET BEEST ZICH VERSCHUILT: