Leren.

Oorzaak en gevolg is geen straf

Maar leren een spiegel zijn voor inzicht.

Balans in jezelf dat kan bijdragen

voor balans in de

Samenleving.