Wat mooi


Wat mooi dat wij 2009 jaar lang alle gelegenheid krijgen om het onderscheid der energieën te leren

onderscheiden.

Van begin af aan worden wij positief getest om het waarom/waarvoor wij leven in Liefde te leven.

De mens zijn/haar verantwoording op zich neemt om aan zijn/ haar kosmische afspraak te voldoen.

Het Hart het centrum van zijn/haar gevoel ontvangt men de informatie om zijn/haar pad trouw te

blijven.

Vele voorbeelden zijn ons voorgegaan als uitleg hoe wij kunnen leren leven in beproefde

omstandigheden voor nieuwe Inzichten.

De mens wil graag Vrede, wat absoluut mogelijk is wanneer men met zichzelf en de medemens in

balans is.

Door positieve gedachten ‘de kracht van de gedachtenkracht’ met liefde te vervullen zal men controle

over de gedachten sterk maken.

Wanneer men het ‘waarom’’ voldoende heeft onderzocht het ‘zeker weten’ is ontwikkeld zal men te

allen tijde van het leven genieten.