Gelijkwaardigheid Vrouw en Man


Door onwetendheid en dogmatische invloeden bij de man is hij niet altijd in staat de Vrouw als

gelijkwaardig te benaderen. Gelukkig zijn er uitzonderingen. Mannen die met respect met de Vrouw

wel weten om te gaan. Zij hebben een voorbeeldfunctie tegenover hun medemannen om deze

dogmatische cirkel te doorbreken.

De vrouw weet ook niet meer door de eeuwen lange dogmatische onderdrukking om haar daadkracht

op een juiste manier te ontwikkelen. Zij zoekt erkenning wat in 2005 kosmisch is doorgeactiveerd de

integratie komt stap bij stap dichter bij de mens. De gelijke functies dezelfde salaris worden uitbetaald

wat nog een lange weg nodig schijnt te hebben. Gelijke behandeling, respect, die volgens de etiketten

gelden, hoffelijkheid is altijd van waarde een uiting van genegenheid. Vanuit haar Scheppende Kracht

heeft zij een grote invloed in de maatschappij – Wereld gebeuren. De vanzelfsprekendheid betreft de

inzichten wat de Vrouw van nature heeft, Haar inventiviteit is ongekend groots.

Zoals je in Congo bijvoorbeeld ziet hoe de vrouw daar weet te overleven. De negatieve invloeden

vanuit de negatieve rituelen de bezetenheid bijvoorbeeld bij de maimaimilitie e.d. teweeg brengt.

Hoelang moet dit nog doorgaan dankzij de Vrouw bestaat Afrika nog steeds en dankzij de leefwijze

van de Pygmee ademt de ene long van Moeder Aarde.

Waarom de vrouw zo verminken het is niet alleen in Afrika. Het is een duidelijk voorbeeld hoe men

de erkenning van de vrouw haar de inzichten ontneemt voor een harmonieuze samenleving. De

diepgewortelde angst die vanuit de negativiteit komt wordt de mens op een verkeerd been gezet

onverschillig waar men ook leeft. Het komt overal voor dat de man- vrouw ten onrechte in disharmonie

leeft.

Geef elkaar de ruimte – geestelijke ruimte in wie en wat je bent dit met blijheid te verbinden is een

liefdevolle omgang wat alleen maar meer en meer vreugde geeft in een relatie. In welke vorm dan ook

Vrouw - Man, Moeder – dochter, Vader – zoon en andersom. De vriendschappen is een wisselwerking

van geven en nemen. Ook hierin de sekse gelijkwaardig te behandelen. Je bent zoals je bent heb

lief zonder klagen. Het zal zich dan gemakkelijker samenvloeien in de samenleving uiteindelijk is de

Vrouw nog steeds het meest – langste onderdrukte groep die er bestaat. Zie hoe zij kan overleven en

opbouwend het leven voortzet wanneer dit echt wordt erkend zal de Harmonie in de Wereld volledig

maken. Zij is de ontvangende, zij stelt zich letterlijk open, zij die zich volledig overgeeft voor nieuw

leven. Waarom, waarvoor wilt men dit nog steeds onderdrukken? Wanneer de Vrouw in ere wordt

hersteld zal de man meestijgen naar een Hoger Plan. Er zal een balans tot stand komen van een

ongekende grootsheid de vreugde zal paradijselijk zijn.

Heb lief zonder klagen het zal ieder Hart innig behagen.