Filosofie in het Wereld gebeuren


Wijsbegeerte, vele intellectuele

gingen ons voor, door veel te

studeren, schrijven, hun kennis

met ons te delen.

De helderheid van logica

in woord uit te dragen, zijn de

antwoorden op onze vele vragen..

Open staan voor het Hogere

de informatie ontvangt,

dankzij de Profeten,

het wordt tijd dat wij het

gaan Weten

Dit te mogen en kunnen ontvangen

is alleen mogelijk wanneer,

wij los zijn… van ego,

zo wordt de kennis steeds meer

Filosofie, het totale gebruik

van onze intelligentie, door

het volgen via 't Hart.

Het hart brengt ons tot

logica, zo ontwikkelen wij

de filosofie de wijsbegeerte.

De vijf zuilen, de filosofie van Indonesië,

het onderdak verschaft waar de

Kosmische Regering

de weg naar gerechtigheid zocht.

Gevoed door de vijf kansen,

die onze Geestelijke Vader Mozes,

schenken mag, zijn 40 jaren,

was een hard gelag.

Het voorbeeld zijn in het

groot wereld gebeuren,

2000 jaar heeft het moeten rijpen,

nu is het de tijd dat het

Mag.

Vele tranen wordt er gevloeid,

oorlogen, rampen zijn ermee

Gemoeid.

Gods wil is de vijfpuntige Ster

de mens

wanneer men die heeft ontwikkeld

in zijn Hart

de controle in het aardse de

beschikking aan Boven

dat is de Goddelijke

Wens.

Vrede zal men ervaren

graag zullen wij bij elkaar

scharen, alles open, door

Eenheid in Verscheidenheid

ervaart men de

Goddelijke Drie-eenheid.

Els Dewulf 14-10-2000

12.40 uur OSHADI