De sferen


De sferen rond

De hoog - tij dagen

Het teken van Nieuw Leven

de sluimering vanuit de schaduw

die de Geest van de mens zo bespeelt

ons negatieve gedachten aanbeveelt.

Weten wat de hoogtij dagen inhoud

het is aan de mens - bewustwording

van belang die periodes

meditatief aanschouwd.

De manipulatie in zichzelf en

zijn omgeving buiten houdt.

Door meditatie de betekenis

in ons Hart kunnen

Transformeren.

Het verschil en de inhoud

van de hoogtij dagen is er ook

onderscheid in de subtiele manipulatie

die zoveel schade kan verrichten.

Na gelang de sferen worden

getransformeerd, zal er op

den lange duur de schommelingen

van de hoogtij dagen minder worden.

De balans is dan beter

in stand te houden,

positieve en negatieve sferen

zo kunnen we steeds beter

in harmonie.

Het

Nieuwe Leven

Uitbouwen.

Els Dewulf 30 – 3 – 02

Oshadi 18. 35 uur.