Papua


Crystal Energie

Pelangi energie

Papua Merdeka

De Wet van Karma

Een lang gekoesterde wens gaat in vervulling om Papua te gaan bezoeken. Al heel mijn leven ben ik o.a. met Papua bezig alles wijst erop dat ik Papua mag bezoeken. De roep van de Spirits daar kan ik eindelijk gehoor aangeven. Na jaren van processen aangaan ben ik nu zover. Mijn systeem is zoveel veranderd dat ik het mij nu kan veroorloven om deze opdracht te beginnen. Het kwam tijdens een bezoek van Chaas ter sprake over Papua en Chaas gaf de bevestiging dit gaf mij de doorslag om de knoop door te hakken. Ik vroeg hem de energie te activeren zodat ik mij zuiver kon voorbereiden. Ik heb mij meditatief voorbereid om het gebied dat ik ga bezoeken met voorwerk Engelen zodat het mogelijk is het territorium in Papua van de Energieën te betreden. Het kosmischvuur speelt hierin een belangrijke rol om de symbolen die met het gebied in Papua zijn verbonden gezuiverd in Papua kan plaatsen.

Dit voorwerk is erg belangrijk omdat de energieën van beide kanten alles zien en horen. Waar je ook heen gaat zorg dat alles via het Hogere goed geregeld is voor kracht en bescherming. Fysieke training is ook een belangrijk omdat de omzetting althans bij mij door mijn fysieksysteem gaat. Dit vergt erg veel kracht van het fysieke lichaam de verandering van het klimaat en het tijdsverschil. De training is goed gelukt nu is het aards afwachten in welke hoedanigheid ik profijt zal hebben van de training. In het afgelopen jaar heb ik ook regelmatig door Chaas de activering van de levensloop laten doen zodat de transformaties sneller door mijn systeem gaat.

Belezen en getraind heb ik deze zomer met een reisorganisatie een trektocht gemaakt door de Baliemvallei. Waarom de Baliemvallei omdat ik een keuze moest maken het ligt centraal, want alles roept in Papua om te bezichtigen, hoe mooi Papua is wat Papua nodig heeft.

‘Erkenning'

Het paradijselijke eiland dat recht heeft op Erkenning Papua te zijn. Hoe zou je voelen als ze zomaar je huis binnenvallen en het in bezit nemen? Zo voelt het als je in Papua bent de onderdrukking, vernedering. Dat ze opzijgeschoven worden alsof het geen mensen zijn. Wie zijn zij – met welk recht om zich zo te gedragen om de Papua zo te behandelen.

De Papua is een heel vriendelijk, intelligent volk ze zijn één met de natuur en weten als geen ander hiermee om te gaan. Hoe verder je in het gebergte komt zie je hoe zij met de natuur omgaan, geen vervuiling, ze gebruiken precies wat ze nodig hebben. Hoe bijzonder dit eiland te kunnen bezoeken met zijn authenticiteit dat nog zo sporadisch voorkomt. Dat zij de kracht hebben vanuit visie hun adat tot nu toe weten te overleven.

Wij zijn afgestompt hebben geen tot weinig contact met de natuur, denderen overal doorheen en overheen wat niet past. Je hebt ontwikkeling en ontwikkeling bij ons is dit ten koste gegaan door verwijdering van de natuur en van onszelf Brengt dit weer samen door contact te maken met de natuur volkeren o.a. de Papua zij leren ons weer het evenwicht van de natuur terugbrengen. Ja, ik hoor jullie wel denken de vele problemen die er zijn maar vergeet niet hoe wij voorheen zelf waren. De helpende hand oké, maar ten koste van, dat is het verschil. Wat de geschiedenis heeft teweeg gebracht moet worden gekeerd vanuit:

Gezond Verstand de Papua Erkenning Teruggeven.

De Papua is in een voortdurende cultuurshock er is geen vrijheid van meninguiting Voorzichtig wordt er over het probleem gesproken.

Bij aankomst had ik snel contact met de Papua gemaakt het was een blij weerzien. Tijdens de trektocht heb ik openlijk de Crystal kokers en Regenbogen samen met de Papua geplaatst. Tijdens een heel aparte wandeling ervaarde ik de aanwezigheid van de Kristal Energie op een bijzondere manier. Wij bezochten een grot waar de energie bollen zich lieten zien. Elke stap die ik daar tijdens de tocht zette was gelijk een omzetting van energieën. Met andere woorden heb ik de tocht dubbelop gedaan. De violetkristallen liet zich overal zien. Samen met de Papua heb ik Regenbogen en Crystalkokers geplaatst. De plaatsing van de Energieën heb ik met trefwoorden aan de dragers uitgelegd met blijheid deden zij spontaan mee. Samen met de Papua hebben wij hand in hand om de activering van de kokers gevraagd. Zo is het de hele trektocht doorgegaan. Ik hoefde maar een gebaar te maken en ze deden gelijk mee.

Er was ook een spontane ontmoeting met een Papua man in traditionele outfit bij de Nugi rivier daar heb ik samen met hem de Regenboog gegooid. Onze Engelen kwamen in actie spontaan sloot ik zijn ogen vroeg aan het Hogere contact te maken met de energieën en liet hem de Regenboog Energie via harten stromen, hij liet alles toe. Wij waren omringd door Papua jongeren zei deden mee daarna gooide wij de Regenboog in de rivier even later was de Papua man verdwenen. De energie steeg vanuit de Nugi rivier steeg omhoog het is nu geactiveerd door de Regenboog energie een zuiverende werking heeft voor de Baliemvallei die door de Baliemvallei stroomt. De Crystal Energie nam veel uit de rivier en de omgeving de ( Stilte) deed verder het werk. Ik vroeg ook contact te maken met de Deva’s alles werd nog meer helder. De Papua reageerde blij op mijn kosmische vuren en wanneer zij er erg in hadden knikte zij zo van ja, dit mag gebeuren. Dan zagen ze mij via de Energieën reageren dan werd ik omhoog getrokken ik kon nauwelijks op mijn tenen staan. Tijdens de trektocht zongen de Papua’s om contact te maken met hun Spirits zij dankte en vroegen dat de tocht veilig mocht verlopen en om toestemming een andere desa te bezoeken. Ik neuriede mee om met hun Spirits contact te maken. De dragers hadden met elkaar over de Energie punten gesproken de hele tocht had ik een fijn contact met hen. De groepsreis was een positieve oplossing om Papua te bezoeken ieder reist zoals men wilt dat is prima. Zo is het mij mogelijk geworden om in de Baliemvallei de Regenboog en de Crystal Energie te kunnen plaatsen en wat blijheid bij de aanwezige Papua te geven. Na de trektocht een periode van 15 dagen was het afscheid hart verwarmend er zal een weerzien zijn. De Baliemvallei is nu met de andere Regenbogen verbonden zodat dit paradijselijk kan meegroeien voor het behoud voor Papua. De Crystalkokers voor de permanente zuivering en nieuwe inzichten. Er is nu een begin gemaakt voor het bestaansrecht.

Ik had een spontane ontmoeting met een Papua dat na de trektocht plaats vond in Biak. We hadden een dag vrij die wij dan zelf konden invullen. Daar was ik met een medereiziger aan het wandelen op een gegeven moment zaten wij even op een stoeprand uit te rusten het was die dag erg warm. Daar kwam een Papua man naar ons toe en we maakte kennis met hem. Hij nam ons mee met de auto van zijn baas naar de desa in de omgeving van Biak onderweg stopte hij met de mededeling er zijn mensen die ons de hand willen drukken. We stapten uit en gingen naar de mensen toe. We schudden elkaar de hand en het eerste wat zij zeiden:

VERGEET ONS NIET!

De tranen stonden hoog bij hen, nee, we vergeten jullie niet!

In de periode dat ik daar was werd een lezing gehouden over preventie van aids. Zorg voor Moeder en Kind, educatie maar helaas wel vanuit dogma. Er wordt duidelijk gezocht naar een andere vorm van ontwikkeling maar die groep is nog klein vergeleken met degene die vanaf het begin door de misleiding vanuit dogma dachten alles te kunnen veranderen. Dat heeft alleen maar de onderdrukking versterkt. Het is niet alleen geldelijke ondersteuning het gaat ook om het Inzicht dat het anders kan. Ter verduidelijking: Las ik in een prachtig boek van Anthony van Kampen een bevestiging van Inzicht. De zinnen van Monseigneur Tielemans en van Pater Verschuren: Beide waren tot inzicht gekomen na jaren van hard werken ten goede voor de Papua dat niet alleen de missie alles definitief kan veranderen. Kwamen zij tot de conclusie dat er een andere methode van benaderen moet zijn om Papua ter aanvulling voor het behoud van Papua op andere manier te helpen. Ik ontmoet een andere gewezen missionaris ook hij ging van de gedachten uit dat de missie alles zou veranderen. Al snel kwam hij tot inzicht; wie ben ik om met de Bijbel de Papua te bekeren.

‘De Papua heeft mij bekeerd, laat zij zijn, wie en wat zij is. Ik heb geleerd en wil Hen, de Papua, geen schade toebrengen.

De ontmoeting met de Papua was hart verwarmend en zal zeker terugkeren om het contact met hen te versterken. Door onze krachten te bundelen naar ons vermogen om het aangedane leed ongedaan te maken. Voor Papua is er ook een toekomst.

Bekerja sama untuk Papua.