Geestelijke ruimte


Geestelijk ruimte is vrij van dogma.

Met respect accepteren voor wie, wat je bent of je volwassen bent of nog een kind.

Het geeft de mogelijkheid om je individueel – spiritueel te ontwikkelen volgens je kosmische

afspraak.

Geestelijke ruimte houdt ook in baanbrekend te werk gaan om de visuele cirkels van dogma te

doorbreken ter ondersteuning van de ‘Grote Verandering’.

In alle openheid in het belang in iedere vorm van een relatie in welke hoedanigheid dan ook

in het bijzonder ook voor de Nieuwe tijdskinderen ieder mag kan zijn wie hij /zij is vanuit

neutraliteit.

De geestelijke ruimte is vanuit de Alomvattende Liefde.

Goddelijk plan heldervoelende kinderen