Invloed vanuit de Kosmos


De invloed vanuit de Kosmos - sferen op de versmelting van de mens. Hoe mooi is het met zuiverende

Energieën een relatie op een hoger plan te kunnen brengen en dat ook nog een kind mag worden

ontvangen. De incarnatie ‘Ziel’ kiest de ouders uit voor de verdere ontwikkeling voor zijn / haar

bewustwording. Wat bij die ouders en de incarnatie hoort om de kosmische afspraak van de ouders en

incarneerden ziel te helpen voltooien.

Het heeft ook te maken met welke weg de Ziel uitkoos om te incarneren. En daarbij de behorende

lessen / testen die met de ‘Kosmische Afspraak’ heeft te maken. ‘Leven is leren.’

De ervaringen die hij / zij heeft opgedaan uit de sferen - ‘vorige tijdperken’ - vorige levens. Kan men dit

inlossen en transformeren in het huidig leven en ook ter ondersteuning voor de medemens.

De ‘Inwijdingen is een Zegen om tot Inzicht te komen’, waarom de ‘mens – persoon’ zo is, of anders

opgroeit. Dat wil niet zeggen, wanneer alles anders is, dat je het daar alles achter kan verschuilen.

Ook de aardse invloed en de manipulatie door derde, kan veel invloed hebben in de ontwikkeling van

de mens. Het is ook niet te generaliseren op de symptomen die zich kenbaar maken. Dat is ook weer

voor iedereen weer anders. De één staat niet los van het ander.

Met de informatie die wij mogen ontvangen en de ‘Kosmische Afspraak' wat de 'Ziel’ met ‘Boven’ heeft

afgesproken. Bijvoorbeeld dat je steeds in dezelfde situatie terecht komt, wat eigenlijk buiten jouw wil

om gebeurt. Dit gebeurt net zolang totdat je het hebt begrepen.

Jouw opname vermogen voor informatie zal door de controle van de gedachten steeds beter het

onderscheid der energieën leren.

Wanneer je bemerkt dat iets in jouw systeem anders aanvoelt. Wat voor jou een gevoel geeft van; ‘dat

is niet mij’. Enz. Ook hier spreek ik uit eigen ervaring en weet hoe het voelt wanneer er iets bij je hebt

wat niet van jou is. Kun je wanneer je dat uit ‘Vrije Wil’ doen via de Inwijdingen ‘alles naar verhouding’,

recht trekken.

Zoals het Kosmische als het Aardse. Zo zal je steeds beter gaan begrijpen, wanneer een kindje wordt

geboren en zo anders opgroeit dan jij had verwacht. Zou je wel eens kunnen afvragen, hoe het met

de oeroorsprong is gesteld. Is men dan bereid om meditatief voort te leven ter ondersteuning van

het kindje hierdoor veel kan worden omgezet. Dan heb je de kans om tot je ‘ware zelf’ te komen. De

Inwijdingen zijn hierin een extra bescherming en ondersteuning zodat je kunt transformeren. En de

bewustwording kun je dan echt ‘ontwikkelen’. Zo doorbreek je hiermee enorm veel cirkels. Altijd is

alles naar verhouding, leefbaarheid en wat meer mag of kan zijn; is winst. De mens blijft altijd zelf

verantwoordelijk voor al zijn daden.